Hur ska du ta hand om dina evighetsrosor?

Hur du tar hand om din evighetsrosor.

Inte vatten på rosor!

Undvika direkt exponering för solljus!

Hålla evenemanget i rumstemperatur miljö!

Om damm samlas efter ett par månader, borsta lätt men försiktigt med en mjuk borste.


Placera INTE något på rosor som man kan krossa och skada rosor!

Ta inte bort ökade från rutan, de är säkra och glad över det.

Locket är tänkt att ligga på sidan eller botten av lådan.

Var uppmärksam när du bär ett arrangemang: det är en mycket känslig produkt!


Hem